Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Rada MOW NFZ

Zarządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 17.06.2021 r. w sprawie powołania Rady Małopolskiego OW NFZ w Krakowie, powołano Członków Rady w składzie:

  1. Henryk Zioło – Wiceprzewodniczący Rady, przedstawiciel Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej
  2. Bogumił Sobczyk – Członek Rady, przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego
  3. Janusz Kowalski – Członek Rady, przedstawiciel Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
  4. Elżbieta Zięba – Członek Rady, przedstawiciel Sejmiku Województwa Małopolskiego
  5. Teresa Zalewińska-Cieślik – Członek Rady, przedstawiciel Sejmiku Województwa Małopolskiego
  6. Tomasz Grodzicki – Członek Rady, przedstawiciel Wojewody Małopolskiego
  7. Rafał Czeladzki – Członek Rady, przedstawiciel Wojewody Małopolskiego
  8. płk Marcin Żal – Członek Rady, wspólny przedstawiciel Małopolskiej komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Wojewódzkiej Policji, Wojewódzkiego sztabu Wojskowego w Krakowie.