Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Plan finansowy 2020

PLAN FINANSOWY MOW NFZ NA 2020 ROK

Plan finansowy Małopolskiego OW NFZ na 2020 rok – zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów, Inwestycji i Rozwoju w dniu 13 listopada 2019 roku.