Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Aktualności

ZIP na Uniwersytetach Trzeciego Wieku

23-01-2014

Otwarta książka z podpisem Uniwersytet Trzeciego WiekuOd początku tego roku pracownicy MOW NFZ brali udział w wykładach dla Seniorów organizowanych w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Taka formuła edukacji Seniorów została już zapoczątkowana w ramach współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku im. Jana Pawła II w Krakowie i wykład spotkał się z ogromnym zainteresowaniem słuchaczy. Od stycznia wykłady odbyły się w Jagiellońskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Wolbromiu, Kluczach, Andrychowie i Tarnowie.

Głównym celem naszych wizyt było umożliwienie założenie konta w portalu ZIP bez konieczności  wizyty w oddziale lub delegaturach NFZ. Okazuje się bowiem, że małopolscy Seniorzy, mimo że nie pracują już zawodowo mają tak dużo zajęć i obowiązków, że nie zawsze mają czas, aby zgłosić się specjalnie po odbiór hasła i loginu do konta w ZIP w oddziale lub delegaturach NFZ.  

Oprócz zakładania kont w portalu ZIP studenci UTW mieli okazję spotkać się z kierownikiem Działu Skarg i Wniosków Małopolskiego Oddziału Tomaszem Filarskim. Specjalnie dla nich został przygotowany wykład nt. praw pacjentów, świadczeń, z których można korzystać w ramach ubezpieczenia – szczególnie dla osób starszych. Wykład nie tylko aktualizował i poszerzał wiedzę studentów na temat ich praw i możliwości, jakie daje ubezpieczenie zdrowotne, ale sprzyjała tez rozmowom na temat problemów studentów związanych z korzystaniem ze świadczeń, respektowaniem ich praw i uprawnień.

W trakcie spotkań w ramach wykładów UTW konta w portalu ZIP otworzyło ok. 360 osób.

Wszystkie aktualności