Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Aktualności

Tydzień bez kolejki dla Seniorów w delegaturze w Tarnowie

10-10-2016

Przez cały ubiegły tydzień  pracownicy delegatury w Tarnowie przy specjalnie przygotowanych  stanowiskach odpowiadali na pytania dotyczące projektu Leki 75+, leczenia uzdrowiskowego, rehabilitacji, zaopatrzenia w wyroby medyczne. Specjaliści z delegatury informowali również o zasadach udzielania świadczeń, prawach pacjenta oraz wyjaśniali wszystkie kwestie interesujące Seniorów.

Najwięcej pytań od starszych pacjentów dotyczyło zasad korzystania z programu „Leki 75+”. Oprócz konsultacji związanych z lekami, wiele osób pytało o możliwości leczenia uzdrowiskowego oraz o zasady zaopatrzenia w wyroby medyczne.

W tych dniach Seniorzy mogli także bez kolejki odebrać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego i założyć konto w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta.

7 października w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim przy al. Solidarności każdy chętny mógł również założyć konto w ZIP.

 Pracownik Delegatury w Tarnowie wydaje dostęp do ZIP Pracownicy Delegatury w Tarnowie udzielają informacji  Pracownik Delegatury w Tarnowie udziela informacji

Wszystkie aktualności