Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Aktualności

Środy z siecią szpitali - ogólnopolska kampania informacyjna

27-09-2017

Spotkania z pacjentami odbyły się w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie, natomiast 13 września w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, 20 września w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu i ostatnie – 27 września w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie.

Stoisko MOW NFZ w ciągu miesiąca odwiedziło ponad 700 osób. Pacjenci pytali przede wszystkim o to, jak będzie funkcjonować opieka medyczna od 1 października, po wejściu w życie przepisów dot. sieci szpitali. Pacjenci  już od końca czerwca wiedzą, czy szpital w ich najbliższej okolicy został zakwalifikowany do sieci. Najczęściej zadawali pytania dotyczące zamian w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej.

Przypominamy:

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
 • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Placówki medyczne, którym 30 września 2017 r. wygasa umowa na realizację świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą czynne do godz. 8.00 w dniu 1 października (niedziela).

Nowe punkty nocnej i świątecznej pomocy medycznej będą realizować świadczenia od niedzieli 1 października, od godz. 8.00.

Wykaz wszystkich punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Małopolsce. 

Informacja w sprawie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:

 • Specjalny telefon informacyjny dot. nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (od 29 września do 31 października, poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00): 12 29 88 219
 • Telefon dla pacjenta MOW NFZ: 12 194 88, 12 29 88 386
 • Delegatura w Nowym Targu: 18 26 49 582
 • Delegatura w Tarnowie: 14 69 63 161
 • Delegatura w Nowym Sączu: 18 44 22 739
Wszystkie aktualności