Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Aktualności

NFZ wprowadza nową funkcjonalność - ZIP poinformuje pacjenta o zmianie statusu ubezpieczenia.

03-07-2015

Użytkownik ZIP, w sytuacji gdy uzyska lub  utraci uprawnienia do świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ, otrzyma w systemie ZIP komunikat informujący o tej zmianie – przewiduje uruchomiona przez NFZ nowa funkcjonalność w ZIP. Na życzenie użytkownika, system ZIP może wysłać na wskazany adres email informację o oczekującym komunikacie.

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił nową funkcjonalność w systemie ZIP (Zintegrowany Informator Pacjenta) aby jeszcze bardziej ułatwić pacjentom dostęp do aktualnych informacji na temat statusu ubezpieczenia. Użytkownik ZIP, któremu zmieni się status ubezpieczenia (na uprawnionego lub nieuprawnionego do świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ) otrzyma na ten temat indywidualny komunikat po zalogowaniu się do systemu ZIP.

Komunikat o zmianie statusu ubezpieczenia wyświetli się tym użytkownikom, którzy w ustawieniach ZIP wyrazili zgodę na wysyłanie indywidualnych komunikatów informacyjnych. Ponadto użytkownicy, którzy zgodzili się na otrzymywanie wiadomości o komunikatach ZIP na swoją prywatną pocztę elektroniczną, informację o pojawieniu się nowego komunikatu w systemie ZIP, otrzymają mailem.

System ZIP działa już od dwóch lat (od 1 lipca 2013 r.) i ma ponad milion użytkowników. ZIP to system, dzięki któremu można samodzielnie, po zalogowaniu się sprawdzić przez Internet: gdzie i kiedy leczyliśmy się w ramach NFZ od 2008 roku, ile to kosztowało, gdzie złożyliśmy deklarację do lekarza POZ, a także kiedy otrzymaliśmy refundowany sprzęt, np. aparat słuchowy, wózek, protezę. Korzystanie z ZIP jest bezpłatne i wygodne. Dane w ZIP są systematycznie aktualizowane.

Zachęcamy do założenia własnego konta w ZIP. Zapewnia ono łatwy, szybki, wygodny i bezpieczny dostęp do ważnych informacji o Państwa leczeniu. Szczegółowe informacje na temat ZIP znaleźć można na stronie:  zip.nfz.gov.pl

Wszystkie aktualności