Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Aktualności

II Forum Medyczne Gazety Krakowskiej z udziałem przedstawicieli Małopolskiego Oddziału NFZ

03-10-2016

O profilaktyce w Małopolsce dyskutowali zarówno przedstawiciele władz lokalnych, środowiska akademickiego Krakowa, Okręgowej lzby Lekarskiej, dyrektorzy placówek medycznych, lekarze oraz reprezentanci organizacji pacjentów i Narodowego Funduszu Zdrowia. Wszyscy prelegenci zgodnie twierdzili, że profilaktyka jest niezwykle istotnym elementem systemu ochrony zdrowia. W trakcie dyskusji zwracano uwagę na to, jak ważne jest wspólne zaangażowanie wszystkich środowisk w promocje profilaktyki, edukację. Nie ukrywano problemów, jakim jest zachęcanie kobiet do aktywnej profilaktyki, brak społecznej świadomości znaczenia, jakie mają regularne badania. Małopolski Oddział NFZ reprezntowali specjalistka Elżbieta Sołtys z Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej i Tomasz Filarski - kierownik Działu Skarg i Wniosków. 

Przedstawiciele MOW NFZ w trakcie debaty na II Forum Medycznym
 

Plebiscyt Lekarz Małopolski 2016 

Wszystkie aktualności