Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Aktualności

Debata na temat zdrowia w Gazecie Krakowskiej

31-03-2016

Na zdjęciu: Lucyna Cichoń-Szyperko (NFZ), Bożena Kozanecka (Dyrektor ds. Lecznictwa-Szpital im. L. Rydygiera), Paweł Wójtowicz (Prezes fundacji Matio) Punktem wyjścia do dyskusji były nowe świadczenia finansowane przez MOW NFZ w zakresie telekonsultacji kardiologicznych i geriatrycznych. W Małopolsce funkcjonują one od lutego br. Realizują je Centrum Medyczne iMED24, Szpital Uniwersytecki, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II i Scanmed Szpital św. Rafała. Dr Lucyna Cichoń Szyperko – główny specjalista Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej przedstawiła zasady realizacji świadczeń, uzasadnienie wprowadzenia tego typu świadczeń szczególnie w przypadku osób z małych miejscowości, którzy często mają problem z dotarciem do specjalistów. Podkreślała również wsparcie, jakie daje taka forma konsultacji zarówno lekarzowi specjaliście, który otrzymuje pełną informację nt. zdrowia pacjenta od jego lekarza POZ, jak lekarzom rodzinnym, którzy mają szansę na częstszy kontakt ze specjalistami w trakcie diagnozy pacjenta.

Przedstawiciele CM iMed24 oraz Krakowskiego Szpitala Jana Pawła II przedstawili pierwsze wyniki dotyczące realizacji świadczeń, zainteresowania nimi placówek POZ, a także reakcji pacjentów na nowa formę diagnostyki. Podkreślali również, co jest istotne, aby tego typu przedsięwzięcia przyniosły wymierny skutek zarówno dla ich realizatorów, a przede wszystkim dla pacjentów. Zgodnie podkreślali, że równie ważna jest odpowiednia infrastruktura, która musi być niezawodna, łatwa w obsłudze, funkcjonalna, ale i zaangażowanie wielu innych czynników – w tym duży entuzjazm lekarzy dla wprowadzania nowości. Bez wątpienia telemedycyna to ułatwienie dla pacjentów, ale też ogromna korzyść dla lekarzy, którzy dzięki temu mają możliwość poszerzania swojej wiedzy, konsultowania wątpliwości.

Pełnomocnik Dyrektora Szpitala Jana Pawła II ds. Rozwoju Projektów E-zdrowie Małgorzata Rusin pokazała możliwości telemedycyny na podstawie 10 letniego doświadczenia, jakie ma szpital w realizacji różnych projektów związanych z tą formą realizacji świadczeń. O zmniejszeniu kosztów społecznych dzięki wprowadzeniu usług telemedycyny mówił prezes Fundacji Matio Paweł Wójtowicz.  Przedstawiciele Centrum Medycznego iMED24 przedstawili swoje doświadczenia w realizacji świadczeń komercyjnych, dalszej możliwości rozwoju tej formy usług medycznych.

Druga część debaty była poświęcona pilotażowemu projektowi „Małopolski System Informacji Medycznej”, w którym decydujący głos mieli przedstawiciele Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie oraz Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla, którzy brali udział w pilotażu. 

Wszystkie aktualności