Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Ogłoszenie konkursu ofert w rodzaju LECZENIE SZPITALNE w zakresie PROGRAMY LEKOWE

11-09-2020

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 11 września 2020 r. zostało ogłoszone w trybie konkursu ofert postępowanie poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe w zakresie:

  • 03.0000.403.02 - Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową wenetoklaksem lub wenetoklaksem w skojarzeniu z rytuksymabem (ICD 10: C.91.1)

Obszar kontraktowania obejmuje województwo małopolskie.

Cena oczekiwana: 1 pkt = 1zł zarówno w zakresach świadczeń nierzeczowych jak i w lekach.

Informator o postępowaniach konkursowych oraz materiały informacyjne są dostępne w zakałdce Kontraktowanie 

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanych ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych. Termin składania ofert upływa w dniu 25 września 2020 r.

Dział Programów Lekowych i Chemioterapii MOW NFZ w Krakowie
tel. 12 29 88 466/487

Wszystkie aktualności