Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Konkurs ofert w rodzaju LECZENIE SZPITALNE w zakresie PROGRAMY LEKOWE

09-03-2020

Ogłoszenie postępowania poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju Leczenie szpitalne w zakresie Programy lekowe

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu
9 marca 2020 r. zostały ogłoszone w trybie konkursu ofert postępowania poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe:

  • B.105. LECZENIE ZAPALENIA BŁONY NACZYNIOWEJ OKA (ZBN) – CZĘŚĆ POŚREDNIA, ODCINEK TYLNY LUB CAŁA BŁONA NACZYNIOWA (ICD-10 H 20.0, H 30.0)
  • B.106. PROFILAKTYKA REAKTYWACJI WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B U ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO PRZESZCZEPACH LUB U ŚWIADCZENIOBIORCÓW OTRZYMUJĄCYCH LECZENIE ZWIĄZANE Z RYZYKIEM  REAKTYWACJI HBV (ICD-10 B-18.0, B-18.1, B-18.9, B-19.0, B-19.9, C-22.0, C-82, C-83, C85, C91, C92, D45, D47, D75, Z-94)
  • B.107. LECZENIE PRZEWLEKŁEJ POKRZYWKI SPONTANICZNEJ (ICD-10: L50.1)

- obszar kontraktowania obejmuje województwo małopolskie.

Cena oczekiwana: 1 pkt = 1zł zarówno w zakresach świadczeń nierzeczowych jak i w lekach.

Informator o postępowaniach konkursowych oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie Kontraktowanie 

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanych ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych. Termin składania ofert upływa w dniu 23 marca 2020 r.

Dział Programów Lekowych i Chemioterapii MOW NFZ w Krakowie
tel. 12 29 88 466, 491,479

Wszystkie aktualności