Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Konkurs ofert w rodzaju LECZENIE SZPITALNE w zakresie PROGRAMY LEKOWE

02-03-2020

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie działając na podstawie zastrzeżenia zawartego w ogłoszeniu o postępowaniu informuje o odwołaniu postępowania poprzedzającego zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne programy lekowe, ogłoszonego w dniu 28 lutego 2020 r. o numerze:

  • 06-20-000054/LSZ/03/5/03.0000.359.02/01 (województwo małopolskie)

Zastrzeżenie przedmiotowe znajduje swoją podstawę w zapisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1897 z zm.)

Jednocześnie zawiadamiamy, że w dniu 2 marca 2020 r. zostało ponownie ogłoszone postępowanie w rodzaju leczenie szpitalne programy lekowe na okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2021 r. na obszarze województwa małopolskiego.

Informator o ww. postępowaniach konkursowych oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie Kontraktowanie

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Dział Programów Lekowych i Chemioterapii MOW NFZ w Krakowie
tel. 12 29 88 491/479

Wszystkie aktualności