Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Konkurs ofert w rodzaju LECZENIE SZPITALNE w zakresie PROGRAMY LEKOWE

28-02-2020

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 28 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe:

  • Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych  (03.0000.359.02)

- obszar kontraktowania obejmuje województwo małopolskie.

Cena oczekiwana: 1 pkt = 1zł zarówno w zakresach świadczeń nierzeczowych jak i w lekach.

Informator o postępowaniach konkursowych oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie Kontraktowanie 

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanych ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych. Termin składania ofert upływa w dniu 13 marca 2020r.

Dział Programów Lekowych i Chemioterapii MOW NFZ w Krakowie
tel. 12 29 88 491/479

Wszystkie aktualności