Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Stomatologia

Wszystkie należne pacjentom procedury i materiały wymienia Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia  Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U. z 2017 poz. 193).

Wizyta u lekarza dentysty nie wymaga skierowania. Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ zawarł kontrakty z gabinetami stomatologicznymi (indywidualne praktyki stomatologiczne) oraz publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej. Fakt, że gabinet ma podpisaną  umowę z NFZ potwierdza logo NFZ, które musi być umieszczone na budynku w którym znajduje się gabinet.

Osoba ubezpieczona może dokonać wyboru lekarza dentysty spośród wszystkich lekarzy, którzy zawarli umowy z NFZ. 
Pacjent ma prawo do gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych świadczeń.

Jeżeli ubezpieczony zażyczy sobie użycia ponadpodstawowego materiału stomatologicznego bądź świadczeń innych niż zawarte w wykazie, musi za nie zapłacić. Obecnie nie ma dopłat do materiałów ponadstandardowych np. materiał światłoutwardzalny jest płatny w pełnej wysokości przez pacjenta. Przy każdym gabinecie zakontraktowanym przez NFZ wywieszony jest wykaz gwarantowanych świadczeń i materiałów stomatologicznych oraz cennik usług prywatnych. Pacjent ma prawo zażądać od lekarza dentysty wystawienia rachunku za usługi prywatne.

NFZ nie finansuje świadczeń ponadstandardowych oraz leczenia w gabinecie stomatologicznym, który nie posiada kontraktu z NFZ.

Uwaga! Pacjentowi zgłaszającemu się z bólem, pomoc udzielana jest w dniu zgłoszenia.