Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Konkurs ofert w rodzaju Leczenie Szpitalne w zakresie Programy Lekowe

08-10-2019

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 8 października 2019 r. zostały ogłoszone w trybie konkursu ofert postępowania poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe.

Dla poniższych postępowań obszar kontraktowania obejmuje województwo małopolskie:

 • Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (03.0000.304.02)
 • Profilaktyka zakażeń wirusem RS (03.0000.340.02)
 • Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego (03.0000.346.02)
 • Leczenie zaawansowanego raka żołądka (03.0000.358.02)
 • Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych (03.0000.367.02)

Dla poniższych postępowań obszar kontraktowania obejmuje miasto Kraków:

 • Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej (03.0000.344.02)
 • Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A (03.0000.383.02)
 • Leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki (03.0000.385.02)
 • Leczenie idiopatycznego włóknienia płuc (03.0000.387.02)

Dla poniższych postępowań obszar kontraktowania obejmuje Miasto Tarnów:

 • Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (ChLC) (03.0000.332.02)
 • Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) (03.0000.355.02)
 • Leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej (03.0000.380.02)

Dla poniższych postępowań obszar kontraktowania obejmuje powiat brzeski

 • Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS) (03.0000.335.02)
 • Leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (SPA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (03.0000.382.02)

Dla poniższych postępowań obszar kontraktowania obejmuje powiat suski

 • Leczenie raka nerki (03.0000.310.02)
 • Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (03.0000.356.02)

Dla wskazanego poniżej postępowania obszar kontraktowania obejmuje powiat tatrzański

 • Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (03.0000.306.02)

Cena oczekiwana: 1 pkt = 1zł zarówno w zakresach świadczeń nierzeczowych jak i w lekach.

Informator o postępowaniach konkursowych oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanych ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych. Termin składania ofert upływa w dniu 22 października 2019r.

Dział Programów Lekowych i Chemioterapii MOW NFZ w Krakowie
tel. 12 29 88 466

Wszystkie aktualności