Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Dofinansowanie zakupu oprogramowania

14-08-2019

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 17 czerwca 2019 r., zamieszczonego na stronie internetowej Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie w sprawie dofinansowania zakupu oprogramowania uprzejmie informujemy, że na mocy zarządzenia Nr 108/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowiatermin na dostarczenie wniosku (wraz z niezbędnymi dokumentami) o dofinansowanie zakupu oprogramowania został przedłużony do dnia 10 września 2019 r.

Przy wypełnianiu wniosku prosimy o zastosowanie się do instrukcji zawartej w ww. komunikacie MOW NFZ w Krakowie z dnia 17.06.2019 r.Błędne wnioski nie będą zatwierdzane do realizacji (dofinansowania).  

Kontakt telefoniczny w zakresie pytań dotyczących:

  • oprogramowania - Wydział Informatyki pod nr tel.: 12 2988 415,
  • obiegu wniosków, spraw formalnych, poprawności wniosków Dział Organizacyjny pod nr tel.: tel. 12 2988-110, 121, 132,12
  • wysokości dofinansowania  Wydział Ekonomiczno-Finansowy pod nr tel.: tel.: 12 2988-271, 273, 287, 245, 277, 288, 281, 289, 283, 282, 294, 284, 184.
Wszystkie aktualności