Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

12 września – stoisko informacyjne Małopolskiego OW NFZ w szpitalu w Myślenicach

10-09-2019

Na co dzień mieszkańcy Myślenic w szpitalu w Myślenicach mogą potwierdzać zlecenia na wyroby medyczne. 12 września w godz.10.00-14.00 zapraszamy do mobilnego punktu MOW NFZ w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Myślenicach przy ul. Szpitalnej 2.

Przy stoisku każdy chętny będzie mógł uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego -  EKUZ, potwierdzić profil zaufany, uzyskać dostęp do Internetowego Konta Pacjenta – IKP oraz potwierdzić zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Zainteresowani uzyskają także informacje nt. praw pacjenta, zasad udzielania świadczeń, refundacji wyrobów medycznych.

Plakat informujący o Mobilnym Punkcie NFZ 12 września w SP ZOZ w Myślenicach

Wszystkie aktualności